The EMPTY SPACE -introduction:

Our lives are full of persons, events and things which completely fill up our world and time. These worlds are organized and full until an occasional loss of someone or -thing leaves an empty space into it. This empty space exists until it gradually fills up again.

The piece consists of wearable transparent capsule, which is constructed as a vacuum. It can be considered as a physical instantiation of an empty space that may occasionally enter our lives.

The piece is offered to general public for use. It is thought to be worn within people's everyday lives.

 

 

The piece is equipped with a networked small screen, which always displays the current (scheduled) dedication of the piece. This means that the general public has a possibility to dedicate the piece temporarily for their own needs. Via an online website one can reserve a date/hour/minute within the 3rd millenium, during which the capsule is dedicated for one's cause; be it private and personal, or an universal cause impacting the entire globe.

The work is functioning in hybrid space; it is accessible for the public through an online site, and the dedications will be visible on the physical and wearable capsule, which is carried by volunteering people within their everyday lives on the streets, at homes, etc.

The persons who are wearing the Empty Space are volunteering for other people's needs as well as possibly their own. This piece is not able to 'perform' without the participation of the public but is dependent on it.

The Empty Space is dealing with wearable / mobile technology and participatory process. The work embeds a conceptual idea within our everyday technological infrastructure. Technology is no longer a utility, but part of our everyday existence. The work makes apparent the networked world our lives are entangled in.

(the piece finalized and published; 2009)

 

 

(in Finnish / Suomeksi:)

EMPTY SPACE / TYHJÄ TILA

Elämä on täynnä ihmisiä, tapahtumia ja asioita, jotka täyttävät yksityisen maailmamme ja aikamme. Nämä maailmat ovat organisoituja ja täyteen pakattuja, kunnes yllättäen jonkin asian katoaminen tai hukkaaminen, tai tärkeän henkilön menetys, jättää eräänlaisen tyhjän tilan maailmaamme. Tämä tila pysyy tyhjänä jonkin aikaa, kunnes se vähitellen täyttyy uusilla asioilla.

:Teos on tarkoitettu käytettäväksi ihmisten joka päiväisessä elämässä. Teos on tarjolla yleisön käyttöön.

Teos EMPTY SPACE  /  TYHJÄ TILA koostuu selässä kannettavasta läpinäkyvästä kapselista, joka on tehty tyhjiöksi. Tämä konkreettisesti rakennettu tyhjiö on tällainen "tyhjä tila", joka silloin tällöin satunnaisesti ilmestyy elämäämme. Teos sisältää pienen monitorin, jossa näkyy teoksen sen hetkinen omistuskirjoitus. Kuka tahansa voi omistaa teoksen väliaikaisesti omiin tarkoituksiinsa internetissä sijaitsevan sivuston kautta. Teoksen voi varata (vuosi/päivä/tunti/minuutti) tämän vuosituhannen aikana haluamalleen ajalle ja asialle; on se sitten yksityinen ja henkilökohtainen omistuskirjoitus tai yleinen koko maailmaa koskeva asia.

EMPTY SPACE  /  TYHJÄ TILA -teoksen varsinaiset käyttäjät, jotka siis kantavat teosta selässään arkielämänsä puitteissa, tekevät sitä vapaaehtoisesti yhtä hyvin muiden kuin mahdollisen omankin asiansa puolesta.

Tämä teos ei "synny" ilman yleisön osallistumista, vaan on siitä riippuvainen. Teoksen on ajateltu sijaitsevan ihmisten normaaleissa arkipäivän kuvioissa; kotona, työpaikalla, kadulla ja mihin tahansa sen käyttäjä onkin menossa. Siellä se kohtaa ja on esillä laajalle yleisölle.

Teos tuo esille teknologisesti verkottuneen maailman, johon sosiaalinen elämämme on yhä tiiviimmin kietoutunut, ja viitaa mahdollisuuteen erilaisesta lähestymistavasta tällaiseen maailmaan.

 

OMISTA TEOS ASIALLESI! :  http://www.emptyspace.info/